Услуги

Бъдещите ви служители са много повече от лист хартия

Подхождаме индивидуално към всеки един кандидат, за да се уверим, че притежава не само професионално ноу-хау, но и личностни умения, които ще допринесат за успеха на вашата компания. Екипът ни знае, че изборът на служители не е просто важно решение, а дългосрочна инвестиция.
recruitment-skillforce

Подбор на персонал

В търсене на точния кандидат

Процес

Процесът на подбор започва с детайлното опознаване на вашия бизнес. Така разбираме какви са основните изисквания към търсените от вас хора. Не следваме предварително създадени схеми за оценка – нашите методи се опират на индивидуален подход, открито общуване, лична ангажираност. Помагаме ви да формулирате основните параметри на позицията, като акцентираме на факторите, които я правят предизвикателна и желана. Знаем, че уверените в себе си професионалисти не просто кандидатстват, а търсят мотивирани екипи и сходни ценности с новите си работодатели.

Резултати

 • Консултантска услуга, базирана на задълбочени познания и дългогодишен опит в подбор на мениджърски и експертни позиции.
 • Стабилна мрежа от бизнес контакти, изградена през годините.
 • Бързи и отговорни решения, базирани на доброто познаване на пазара на труда в България.
 • Детайлен профил на кандидатите, включващ индивидуални умения и квалификации, личностен профил, професионален опит и способност да се адаптират към новата работна среда.
 • Помощ в изграждане на отличен имидж на вашата организация като работодателска марка, способна да привлича и задържа таланти.
 • Пълна конфиденциалност.
training-evaluation-development-skillforce

Оценка и развитие на персонала

Инвестицията в развитието на персонала се възвръща многократно

Процес

Съставяме предварителна експертиза на професионалните и личностни качества на служителите ви. Така разбираме кои са нуждите от обучение, развитие и коучинг. Предлагаме качествени програми, засилващи усещането за лично развитие – сериозен стимул за конструктивно и креативно мислене на хората във всеки екип. Успешното ни сътрудничество с доказани в сферата на обучението партньори, е нашата гаранция за ефективно развитие на уменията и знанията на вашия персонал.

Резултати

 • Подобряване на микроклимата във фирмата.
 • Подобряване на корпоративната култура и съпричастност към целите на компанията.
 • Повишаване на ефективността и мотивацията за работа.
 • Повишаване на удовлетвореността на служителите.
 • Стимулирате реализирането на личния потенциал на всеки един поотделно.
outplacement-skillforce

Аутплейсмънт

Силен стимул за конструктивно мислене

Процес

Аутплейсмънт е услуга, която дава възможност на работодателите да докажат своята лоялност към служителите си в ситуация, в която по необходимост трябва да се съкрати персонал. Това е доказано ефективен начин да смекчите негативите. Провеждаме изходящите интервюта и консултираме бившите ви служители при подготвянето на автобиография и мотивацинно писмо. Оказваме подкрепа за подходящи позиции на база квалификация и опит и успешно представяне на интервю.

Резултати

 • Загрижеността към служителите в последния етап на взаимоотношенията осигурява допълнителна мотивация за работа на оставащите в компанията.
 • Освободените служители продължават напред своето успешно професионално реализиране.
 • Не само се справяте с негативите, но отваряте врата към реални възможности за професионално сътрудничество с други фирми, в които са наети бившите ви служители.
 • Инвестирате в добрия имидж на компанията.

Обратна връзка

Какво клиентите казват за нас