Екип

Отдадени и клиентски ориентирани професионалисти

Екипът ни се състои от хора с над 15 години опит в различни професионални сфери. Способността да разбираме в детайли бизнеса на клиента, корпоративната култура и целите на компанията, ни прави предпочитан партньор. Разполагаме с голяма база от контакти и познаваме отлично широко поле от бизнес сектори.

Петя Йовчева

Петя Йовчева

Управляващ партньор

Петя има повече от 15 години професионален опит в областта на бизнес развитието, продажбите, управлението на екипи, HR консултирането и подбора на персонал. Завършва Икономика, а през 2011 и Executive MBA програма към Американски Университет в България. Започва кариерата си в Орбител, където е отговорна за търговски екип, изгражда customer service звено и отдел търговска администрация. По-късно е привлечена от холандската финансова компания ING, където отговаря за бизнес развитието, за проекти по подбор на персонал, както и за различни стратегически проекти. Напуска компанията и стартира свой собствен бизнес, който развива успешно.


Иванка Спасова

Иванка Спасова

HR консултант

Иванка има повече от 15 години практика в управлението на големи по мащаб и дейност IT и телеком отдели, сред които Орбител, Мобилтел и Методия. Отговорностите ѝ са включвали подбор, наемане и мотивацията на хората в различните колективи. Екипите, за които Иванка е отговаряла, са били разнообразни по големина и отговорности – от десет до повече от сто души. Последните ѝ проекти са свързани с мобилните разплащания и кибер-сигурността. Иванка е магистър-инженер по Компютърни системи от Техническия университет в София, завършила е и EMBA програмата в Американския университет в България.


Надежда Димитрова

Надежда Димитрова

HR консултант

Надежда е завършила бакалавърска и магистърска степен по „Икономика и организация на труда“, направление Управление на човешките ресурси в УНСС, София. Има над десет години опит в областта на управлението на човешки ресурси. Трудовия си опит започва в консултантска компания Консепта, специализирана в управление на човешките ресурси и представител на HayGroup за България. Продължава развитието си в сферата на човешките ресурси в небанкова финансова институция от групата Societe Generale, където е отговаряла за процесите по подбор, обучение и управление на трудовото представяне на над 400 души. Участва в различни проекти в сферата на човешки ресурси, свързани с разработката на компетентностни стандарти, електронни обучения и инструменти за оценка и други. През годините, Надя успешно е приключила над 500 подбора на различни експертни и мениджърски роли в разнообразни сектори.