Мениджмънт Екип

Отдадени и клиентски ориентирани професионалисти

Екипът ни се състои от хора с над 15 години опит в различни професионални сфери. Способността да разбираме в детайли бизнеса на клиента, корпоративната култура и целите на компанията, ни прави предпочитан партньор. Разполагаме с голяма база от контакти и познаваме отлично широко поле от бизнес сектори.

Петя Йовчева

Петя Йовчева

Управляващ партньор

Петя има повече от 15 години професионален опит в областта на бизнес развитието, продажбите, управлението на екипи, HR консултирането и подбора на персонал. Завършва Икономика, а през 2011 и Executive MBA програма към Американски Университет в България. Започва кариерата си в Орбител, където е отговорна за създаването и лидерството на разнообразни екипи. По-късно е привлечена към мениджмънта на холандската финансова компания ING, където отговаря за бизнес развитието и за стратегически проекти по подбор на управленско ниво персонал.


Иванка Спасова

Иванка Спасова

Старши HR консултант

Иванка има повече от 15 години практика в управлението на големи по мащаб и дейност IT и телеком отдели, сред които Орбител, Мобилтел и Методия. Отговорностите ѝса включвали подбор, наемане и мотивацията на хората в различните колективи. Екипите, за които Иванка е отговаряла, са били разнообразни по големина и отговорности – от десет до повече от сто души. Последните ѝ проекти са свързани с мобилните разплащания и кибер-сигурността. Иванка е магистър-инженер по Компютърни системи от Техническия университет в София, завършила е и EMBA програмата в Американския университет в България.